What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Inside Taiwan: Standing Up to China

Inside Taiwan: Standing Up to China

41 Lượt xem
Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Taiwan is at the heart of a struggle between two nuclear powers – China and the United States – and there are fears it will become the next global conflict. President Xi Jinping insists Taiwan is part of China and must re-unify with the motherland. But Taiwan’s president, Tsai Ing-wen, says the island is already independent and must maintain its freedom and democracy. Jane Corbin investigates how the Taiwanese government and young people are fighting what they say is Chinese disinformation, cyber attacks and dirty tricks.

TMDb Rating 9 1,024 đánh giá

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Đã chia sẻ0

Các phim tương tự

Gunda
Tears in the Amazon
Nhóm nhạc Parchís: Phim tài liệu
Cuộc cách mạng kinh nguyệt
Girls State
The Great Rift: Africa’s Wild Heart
High on the Hog: Ẩm thực Mỹ gốc Phi đã thay đổi Hoa Kỳ như thế nào (S1)
Những người hùng thầm lặng của Studio Ponoc
Nếu tôi là Luísa Sonza
Kiên Cường
Matthew Hardy: Tiết lộ bí mật
Hơn cả trò chơi